TH I EN
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่๕/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐.๐๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,689,452