TH I EN
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563

โดยมี พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พศจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม

ณ วัดอัมพวัน ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


image รูปภาพ
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563
คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563

คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 917,690