TH I EN
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามงานการดำเนินการโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าดานวิเวก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ พระอธิการปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก ได้ขอให้โครงการอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานอนุกรรมการโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าดานวิเวก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามงานการดำเนินการโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าดานวิเวก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ พระอธิการปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก ได้ขอให้โครงการอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมภูทอก ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,463,592