TH I EN
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓ . ๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเป็นการพิจารณางบประมาณจัดสรเงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,398,549