TH I EN
การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการเสนอของบประมาณเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค (เพิ่มเติม)

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการเสนอของบประมาณเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,395,970