TH I EN
คณะเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก ประโยค ป.ธ.๖ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก ประโยค ป.ธ.๖ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นขวัญและถวายกำลังใจ แด่คณะกรรมการและพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบบาลีสนามหลวง โดยวันนี้เป็นการสอบประโยค ป.ธ.๖ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก โดยมีสนามสอบ ดังนี้

ณ สนามสอบ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ณ สนามสอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ณ สนามสอบ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

การนี้ กองพุทธศาสนศึกษา โดย ข้าราชการ และคณะเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,958,521