TH I EN
การประชุมคณะทำงานร่างแผนปฏิบัติการด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานร่างแผนปฏิบัติการด้านการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะทำงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,094,747