TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณศาสนสมบัติกลาง) ตำแหน่งนายช่างโยธา

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณศาสนสมบัติกลาง) ตำแหน่งนายช่างโยธา |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,677,617