TH I EN
การประชุมการตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมการตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุม On Line ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ On Site ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมในช่วงเช้าเป็นการตรวจราชการในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก และในช่วงบ่ายเป็นการตรวจราชการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,397,234