TH I EN
ถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๑ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘, Ph.D.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๑ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก ป.ธ.๘, Ph.D.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,586