TH I EN
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนกลาง ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนกลาง ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,586