TH I EN
นางกณิกนันต์​ ล้อสีทอง​ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเชิญภัตตาหารพระราชทานถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง และกรรมการกำกับห้องสอบ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าสอบชั้นประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๕ และบาลีศึกษา​ สำหรับผู้ที่ผ่านแล้ว ๑ วิชา ในการสอบครั้งที่ ๑ ในการนี้ นายอินทพร​ จั่นเอี่ยม​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ​ มอบให้​ นางกณิกนันต์​ ล้อสีทอง​ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ​ นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อํานวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย นายวิทวัส สวัสดิ์ปัญญาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม เป็นประธานเชิญภัตตาหารพระราชทานถวายแด่พระภิกษุ​ สามเณร​ และกรรมการ พร้อมด้วยข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่​สำนักงานพนะพุทธศาสนาแห่งชาติ​ ร่วมพิธี​ และอำนวยความสะดวกแด่พระภิกษุ​ สามเณร​ จำนวน​ ๒ สนามสอบ​ ดังนี้

๑.วัดไตรมิตรวิทยาราม

๒.วัดมหาพฤฒาราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,586