TH I EN
ถวายสักการะพระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะพระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๓ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,464,586