TH I EN
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร) หนกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,686,332