TH I EN
นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” ณ ฐานองค์พระ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภช “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” พร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในการเจริญพระพุทธมนต์และรับฉันภัตตาหารเพล การนี้ นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธี ณ ฐานองค์พระ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,685,384