TH I EN
การประชุมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดสร้างวัตถุมงคล

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดสร้างวัตถุมงคล ณ วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค ๔ เมตตาเป็นประธานการประชุมฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,394,823