TH I EN
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อัญเชิญ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศศรีลังกา อายุกว่า 2,300 ปี ประดิษฐานปลูก ณ วัดแหลมแค จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.15 น. คณะอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” นำโดย ท่านอตมสถานธิปติ พลฺเลกม เหมรตน นายกเถโร เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาโพธิ์ เจ้าคณะมณฑล เมืองอนุราธปุระ ท่านกหาเล คนานินฺท เถโร เจ้าอาวาสวัดถูปาราม ท่านเวลิเหเน โสภิตเถโร เจ้าอาวาสวัดมินิสวาตี้ ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UL402 โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ให้การต้อนรับ พร้อมอัญเชิญ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” มายังห้องรับรองพิเศษ จากนั้นได้อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประดิษฐานในบาตรที่ทางศรีลังกาจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ขึ้นรถตู้ไปยังที่ว่าการอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ถวายการต้อนรับ จากนั้นได้มีการสวดบูชา “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” หลังเสร็จพิธีสวดบูชา มีการจัดตั้งขบวนแห่อัญเชิญ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” โดยประดิษฐานบนหลังช้าง ซึ่งขบวนอัญเชิญประกอบด้วย ขบวนช้าง 5 เชือก ขบวนธงชาติไทย ธงชาติศรีลังกา ธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ขบวนนางฟ้า กลองยาว เครื่องสูง ขบวนพระสงฆ์ 50 รูป นำโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และท่านอตมสถานธิปติ พลฺเลกม เหมรตน นายกเถโร และขบวนพุทธศาสนิกชน เคลื่อนขบวนโดยการเดินไปยังลานธรรมหลวงปู่ทวด วัดแหลมแค อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จากนั้นช้างที่ประดิษฐาน “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” พร้อมด้วยพระมหาเถระ 4 รูป เวียนรอบองค์หลวงปู่ทวด ซึ่งช้างได้เสี่ยงทายพื้นที่ปลูก “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” โดยเมื่อถึงบริเวณด้านหลังองค์หลวงปู่ทวด ช้างได้เปล่งเสียงร้องตรงจุดเดียวกันทั้งสามรอบ จากนั้นได้มีการอัญเชิญ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” ประดิษฐานปลูกตรงจุดดังกล่าว ในการนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ท่านอตมสถานธิปติ พลฺเลกม เหมรตน นายกเถโร นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำพิธีปลูก โดยมีการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ และดินจากแต่ละสถานที่ที่มีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เช่นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ เขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี น้ำมนต์จาก วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น มาใช้ในการรดน้ำ และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้นำพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทั้งหมด แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวว่า นับเป็นวันมหามงคลที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” มาถึงประเทศไทย และอัญเชิญประดิษฐานปลูกเป็นที่เรียบร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่อัญเชิญมาในครั้งนี้ เกิดจากหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระนางสังฆมิตตาเถรี ได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าอโศกให้นำกิ่งด้านขวาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับตรัสรู้ ไปถวายแด่พระเจ้าเทวานัมปิยตัสสะ แห่งลังกาทวีป หรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน โดยพระเจ้าเทวานัมปิยตัสสะได้นำไปทรงปลูกไว้ที่เมืองอนุราธปุระ และมีอายุยืนนานมาจนถึงปัจจุบันกว่า 2,300 ปี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดีจากรัฐบาลศรีลังกา โดยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกา เช่นเดียวกับพระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งทางศรีลังกาได้ตั้งชื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มอบให้ในครั้งนี้ว่า “ปรมัตถสิริมหาโพธิ หน่อเนื้อพุทธางกูร” พร้อมทั้งมีใบรับรองมอบให้ เพื่อยืนยันว่า เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เกิดจากหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 2,300 ปี เมืองอนุราธปุระด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,957,982