TH I EN
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ (จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากนั้นนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง พระสังฆาธิการกับสถานการณ์ปัจจุบัน ถวายแด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมอบรม ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ชิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,685,532