TH I EN
พิธีเชิญผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ประทานสมเด็จพระสังฆราช ณ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อช่วยในการบำเพ็ญกุศลศพ และผู้บาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจากภยันตรายดังกล่าว โดยโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทาน ไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์ โดยในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัดให้มีพิธีดังกล่าว ณ วัดศรีอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ ,วัดเทพมงคลพิชัย ตำบลด่านช้าง และวัดราษฎร์สามัคคี ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย มีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทาน พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมปฏิบัติงานพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,398,549