TH I EN
พิธีเปิดการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อใช้ปลูกสำหรับประกอบอาหารแก่โรงทานและตรวจเยี่ยมบริเวณวัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ต่อจากนั้นคณะฯได้ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวร่วมกับพระภิกษุ สามเณร วัดดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ภาคบ่ายทางคณะเดินทางได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบริเวณวัดจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และร่วมปลูกพืชผักสวนครัว

 

วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ...

Posted by สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ on Saturday, May 8, 2021

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,689,010