TH I EN
โครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีการพิจารณาจัดสรรเงินโครงการเงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่แบ่งเป็น ๒ กิจกรรมคือ ๑ ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และ ๒ การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์ฝึกอาชีพในวัด

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 918,213