TH I EN
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ของวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ของวัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัด พระครูยติธรรมานุยุต เจ้าคณะตำบลบางกระเบา เป็นประธานสงฆ์ อีกทั้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำชุด PPE จำนวน ๑๐๐ ชุด ถวายแด่ทางวัดเพื่อมอบให้หน่วยกู้ภัยและศูนย์พักคอยต่างๆ

ทั้งนี้ พระครูยติธรรมานุยุติ ได้นำคณะชมแปลงฟ้าทลายโจร ที่ได้ปลูกไว้ภายในวัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 4,376,499