TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณศาสนสมบัติกลาง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณศาสนสมบัติกลาง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ |
แบบใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,030,627