TH I EN
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 


image รูปภาพ
แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ วันที่แผยแพร่ 5/10/2563
แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่แผยแพร่ 5/10/2563

คะแนนโหวต :
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 972212