ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต ให้เดินทางไปต่างประเทศ (ศตภ.)

อ่านต่อ ..